PRE NÁŠ DOM

Pýtate sa

http://www.prenasdom.sk/images/Elektronicky_magazin/03_2015/unanswered-questions--imagio8146985.jpg

Otázka:
Do zateplenej fasády sa nám začali presekávať vtáci – Pravdepodobne ďatle. Ničia nie najlacnejšiu rekonštrukciu. Čo s tým? Dušan Drevennák, Košice

Problematike budovania hniezd ďatlovitých vtakov v stenách zateplených budov a riešeniu tohto problému sa venuje pán Jambor z Trenčína. Na ich odpudzovanie od zateplenej fasády využíva rôzne makety ďatlov, ktoré aj vyrába. Ich účinnosť udáva v 70-80 % prípadoch. Problematické prípady rieši odchytom ďatlov a ich vypúšťaním na vzdialených prírodných lokalitách (po vypustení na lokalitu vzdialenejšiu ako 15 km, sa ďatle údajne nevracajú). Treba podotnúť, že všetky druhy ďatlov sú zákonom chránené a ich odchyt môže realizovať iba odborník, zásadne mimo obdobia hniezdenia. 

Táto téma a je prehľadne spracovaná na www stránkach pána Jambora: ornitolog.sk, datelvofasade.sk.   

Na otázku odpovedal: Milan Novotný, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

 

Otázka:
Definujte pojem "prehlasovaný vlastník". Aký to je vlastník, ktorý bol na zhromaždení alebo na schôdzi a bol prehlasovaný. Alebo je to každý vlastník, ktorý sa nezúčastnil zhromaždenia alebo schôdze vlastníkov bytov a s prijatým uznesením nesúhlasí? Výklad právnikov je nejednotný. Zdenka Jurčáková, Košice

Prehlasovaný vlastník je vlastník, ktorý sa hlasovania zúčastnil. V právnej praxi sa však môže vyskytnúť odlišný právny názor a vyskytujú sa žaloby nezúčastneného vlastníka voči záverom schôdze.

Tento výklad  je umožnený neúplnou formuláciou zamedzenia práv nezúčastneného vlastníka. V §14 Zákona o vlastníctve bytov a NP, kde je umožnené právo prehlasovaného vlastníka obrátiť sa na súd, nie je však ďalej zamedzené právo nezúčastneného vlastníka obrátiť sa na sud. Aby došlo k zosúladeniu právnych názorov, je potrebné zapracovať do súčasného znenia práva/zamedzenia vlastníka, ktorý sa na schôdzi nezúčastnil.

Na otázku odpovedala: Ing. Marta Pelikánová, DOModern, spol. s r.o.